WAP

Možete vidjeti 10 najaktualnijih oglasa sa našeg portala na Vašem mobilnom telefon putem WAP-a. Da bi to i ostvarili, unesite u URL koji je dan ispod.

http://www.ooglas.info/wap/index.wml
 

 

 
Pretražiti