Uspešno lečim rak i druge bolesti prirodnim lekovima
Similar ads Ads from this seller Contact seller Tell-a-friend Print

« Prev

Next »

Uspešno lečim rak i druge bolesti prirodnim lekovima

Description:

Iskusan stari (70 g.) doktor zvanične klasične, kineske i naturopatske medicine iz Skoplja - akademik Evropske akademije nauka uspešno leči sve vrste raka i druge najteže hronične bolesti, pa i one za koje doktori na zvaničnim klasičnim klinikama Vam kažu da su "neizlečive".
Lečenje je isključivo prirodnim ljekovima od bilja, gljiva, minerala i aktivacionim energetskim terapijama.
Info viber 389 75 781 000
email: akademikdrcvetin@gmail.com
www.doktorcvetin.com

General details:

Sold by: benson
Email: mb11070@gmail.com

Ad Details

Contact Phone Number: +389 75 781 000
Street and City: Skopje
Ad id: 98747
Region: EUROPE E / Macedonia
Ad views:92
Ad expires: 06.04.2018 (in 46 days)
Added: 05.02.2018
Current rating (after 0 votes) Grade


Search